Ρινοπλαστική..... Ο πληρέστερος οδηγός σχετικά

με την Ρινοπλαστική (πλαστική μύτης) και τις λειτουργικές επεμβάσεις στη μύτη

Υπερτροφία Ρινικών Κογχών

Οι ρινικές κόγχες είναι σχηματισμοί του πλάγιου ρινικού τοιχώματος από οστό και βλεννογόνο. Σε περιπτώσεις φλεγμονής ή αλλεργίας αυξάνεται το μέγεθος τους. Όταν το πρόβλημα χρονίζει, η αύξηση αυτή είναι μόνιμη και μιλάμε για την υπερτροφία των ρινικών κογχών, που έχει σαν αποτέλεσμα τη δυσκολία αναπνοής από τη μύτη.
    Για την αντιμετώπιση αυτής της πάθησης, εφαρμόσθηκαν διάφορες μέθοδοι στο παρελθόν, όπως καυτηριασμός, κογχοτομή (χειρουργική αφαίρεση) και ενέσεις στεροειδών. Όλες όμως είχαν προσωρινά αποτελέσματα και επιπλέον προκαλούσαν δύσκολη επούλωση με τη δημιουργία κρουστών.
    Στο εξειδικευμένο ΩΡΛ Κέντρο μας, εφαρμόζονται σύγχρονες τεχνικές που ξεπερνούν τα παραπάνω μειονεκτήματα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις ραδιοσυχνότητες, το laser και την κογχοπλαστική με ειδικό μικροτόμο (microdebrider assisted inferior turbinoplasty). Είναι επεμβάσεις ανώδυνες, αναίμακτες και γίνονται με τοπική αναισθησία. Η διάρκειά τους είναι λίγα λεπτά. Ο ασθενής μετέπειτα, μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του, χωρίς να χρειαστεί νοσηλεία. Επίσης, δεν εμφανίζει μετεγχειρητικό πόνο.
    Οι ραδιοσυχνότητες και το laser μειώνουν το μέγεθος των κόγχων, προκαλώντας ίνωση (συρρίκνωση) στο εσωτερικό τους. Δεν δημιουργούν θερμική βλάβη στην εξωτερική επιφάνεια και έτσι δεν επηρέαζουν καθόλου τις λειτουργίες του επιθηλίου της ρινικής κόγχης.
    Η κογχοπλαστική με ειδικό μικροτόμο (microdebrider assisted inferior turbinoplasty) γίνεται με την είσοδο, μέσω μιας μικρής οπής, ενός ειδικού μικροτόμου, που αφαιρεί και αναρροφά  την περίσσια του ιστού εσωτερικά, χωρίς να τραυματίζει καθόλου την εξωτερική στοιβάδα της κόγχης.