Ρινοπλαστική..... Ο πληρέστερος οδηγός σχετικά

με την Ρινοπλαστική (πλαστική μύτης) και τις λειτουργικές επεμβάσεις στη μύτη

Αναισθησία

anaesthesiaΗ αναισθησία απασχολεί πολύ τους υποψήφιους, μετά την απόφαση για την επέμβαση της ρινοπλαστικής. Η νάρκωση που εφαρμόζεται είναι τοπική, γενική και καταστολή (μέθη).
    Η τοπική αναισθησία χρησιμοποιείται για την αναισθητοποίηση των δομών της μύτης και τον περιορισμό της αιμορραγίας κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Συνδυάζεται συνήθως με τη λήψη ενός ηρεμιστικού, πριν την επέμβαση και κατά τη διάρκεια της παρακολουθείται η αναπνευστική και καρδιακή λειτουργία μέσω ειδικού monitor. Συνήθως, μόνη της την τοπική νάρκωση, την εφαρμόζουμε σε περιπτώσεις, που απαιτούνται μικρές αλλαγές στη μύτη. Την εφαρμόζουμε πάντα στις περιπτώσεις, που χρησιμοποιούμε γενική αναισθησία για να ωφεληθούμε από τα πλεονεκτήματά της (μικρότερη αιμορραγία, καλύτερη παρασκευή των ιστών).
    Η γενική αναισθησία σημαίνει ότι ο ασθενής κοιμάται και δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει γύρω του. Με το είδος αυτό της νάρκωσης, ο ασθενής δεν έχει καμία αίσθηση του πόνου και παρακολουθείται κατά τη διάρκειά της, μέσω μηχανημάτων, η αναπνευστική και καρδιακή του λειτουργία (αρτηριακή πίεση, ηλεκτροκαρδιογράφημα, κορεσμός οξυγόνου, καρδιακός ρυθμός, κ.α.). Συνήθως, εφαρμόζεται σε συνδυασμό με την τοπική αναισθησία.
    Η καταστολή με φάρμακα (μέθη) γίνεται με τη χορήγηση φαρμάκων μέσω του ορού, που τοποθετούμε. Ο υποψήφιος κοιμάται συνήθως ελαφρά και δεν αισθάνεται τον πόνο (ή πολύ λίγο). Παρακολουθούνται παρομοίως, η αναπνευστική και καρδιακή λειτουργία και ο αναισθησιολόγος χορηγεί φάρμακα μέσω του ορού. Τη μέθοδο αυτή την εφαρμόζουμε σε περιπτώσεις, που δεν  απαιτούν μεγάλες αλλαγές.
    Γενικότερα, το είδος της αναισθησίας το αποφασίζουμε στο πρώτο ραντεβού με τον υποψήφιο και σε συνεννόηση με τον ίδιο. Καθορίζεται από τις αλλαγές, που πρόκειται να κάνουμε στη μύτη και από το ιστορικό του ασθενούς.