Ρινοπλαστική..... Ο πληρέστερος οδηγός σχετικά

με την Ρινοπλαστική (πλαστική μύτης) και τις λειτουργικές επεμβάσεις στη μύτη

Κόστος Ρινοπλαστικής

costΤο κόστος της επέμβασης της ρινοπλαστικής καθορίζεται από την αμοιβή του χειρουργού, του αναισθησιολόγου και της κλινικής. Στις περιπτώσεις που υπάρχει και λειτουργικό πρόβλημα στη μύτη, το οποίο προκαλεί δυσκολία στην αναπνοή (υπερτροφία ρινικών κογχών, σκολίωση ρινικού διαφράγματος κ.α.), ένα μέρος των εξόδων καλύπτεται από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα υγείας (π.χ. ΕΟΠΥΥ) ή την ιδιωτική ασφάλεια, εφόσον υπάρχει.
    Το είδος της νάρκωσης και η διάρκειά της, καθορίζει την αμοιβή του αναισθησιολόγου. Η πολυπλοκότητα της επέμβασης, οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν και το αν θα πρέπει να γίνει ταυτόχρονα και αποκατάσταση του λειτουργικού μέρους της αναπνοής της μύτης, καθορίζουν την αμοιβή του χειρουργού. Το ποσό της κλινικής μπορεί να διαφέρει, χωρίς όμως να θίγεται η ασφάλεια και η ποιότητα του χειρουργείου. Το συνολικό κόστος πάντοτε το καθορίζουμε στο πρώτο ραντεβού, προτείνουμε διάφορες οικονομικές λύσεις και υπάρχει δυνατότητα ευελιξίας στον τρόπο πληρωμής.