Ρινοπλαστική..... Ο πληρέστερος οδηγός σχετικά

με την Ρινοπλαστική (πλαστική μύτης) και τις λειτουργικές επεμβάσεις στη μύτη

Η ωραία μύτη

  rino a  Μια μύτη θεωρείται ωραία, όταν είναι αρμονική με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προσώπου. Μια ωραία μύτη δεν μπορεί να ταιριάζει σε όλα τα  πρόσωπα. Η ιδανική μύτη έχει να κάνει με το φύλο, την ηλικία, την εθνικότητα και την προσωπικότητα του ανθρώπου. Για παράδειγμα, διαφορετική είναι η ωραία μύτη για κάποιον Ευρωπαίο, Ασιάτη ή Αφρικανό.
    Παρόλο που η ιδανική μύτη για τον κάθε ενδιαφερόμενο διαφέρει, έχουν βρεθεί κανόνες συμμετρίας και γεωμετρίας, που καθορίζουν την ωραία μύτη. Οι κανόνες αυτοί δημιουργήθηκαν μετά από μελέτη προσώπων, που κατά κοινή ομολογία θεωρούνται ωραία (μοντέλα, διάσημοι ηθοποιοί).
    Ένας πρώτος κανόνας είναι η συμμετρία που παρατηρούμε, αν χωρίσουμε το πρόσωπο σε τρία τριτημόρια, με τη μύτη να βρίσκεται στο μέσο. Το πρώτο ξεκινά, από τη γραμμή των μαλλιών στο άνω μέρος του μετώπου και καταλήγει στη ρίζα της μύτης, τη γραμμή ανάμεσα στα φρύδια. Το δεύτερο ξεκινά, από αυτή τη γραμμή έως το κατώτερο μέρος της μύτης και το τρίτο ξεκινά, από το κατώτερο μέρος της μύτης και καταλήγει στο γένειο.
    Συμμετρία έχουμε επίσης, αν χωρίσουμε κάθετα το πρόσωπο σε πέντε τμήματα. Το μεσαίο 1/5 αποτελεί το πλάτος της μύτης και σχηματίζεται από δύο παράλληλες κάθετες, που περνούν από την έσω γωνία των ματιών. Τα δύο πλαϊνά 1/5 αποτελούνται από παράλληλες κάθετες, που περνούν από την έσω και έξω γωνία των ματιών. Αυτά τα τρία 1/5 πρέπει να είναι ίσα μεταξύ τους.
    Μελετώντας το προφίλ του προσώπου, από τις διάφορες γωνίες που σχηματίζονται, παίρνουμε τις αναλογίες που πρέπει να έχει η ιδανική μύτη. Έτσι η ρινο-μετωπιαία γωνία πρέπει να είναι 115-130º, η ρινο-προσωπική γωνία 30-40º, η ρινο-πωγωνική γωνία 120-132º και η πωγωνο-κρανιακή γωνία 80-95º.
    Η ιδανική μύτη, βάσει των ανωτέρω, είναι εύκολα κατανοητό ότι δεν μπορεί να είναι ίδια σ’ όλα τα πρόσωπα. Έτσι σε κάθε περίπτωση, αφού μελετήσουμε μαζί με τον υποψήφιο τη φωτογραφία της μύτης που διαθέτουμε, προτείνουμε ρεαλιστικές λύσεις, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους κανόνες αρμονίας και συμμετρίας.