Ρινοπλαστική..... Ο πληρέστερος οδηγός σχετικά

με την Ρινοπλαστική (πλαστική μύτης) και τις λειτουργικές επεμβάσεις στη μύτη

Οι καλύτεροι υποψήφιοι για ρινοπλαστική

candidates    Με την επέμβαση της ρινοπλαστικής, βελτιώνουμε τα χαρακτηριστικά της μύτης και την αναπνοή. Οι περισσότεροι υποψήφιοι, που προσέρχονται για ρινοπλαστική, παρουσιάζουν στραβή μύτη προς τη μια πλευρά, ύβο (καμπούρα) ρινός, πολύ πλατιά ή στενή μύτη. Στο πρώτο ραντεβού αναλύουμε όλες τις ατέλειες της μύτης και προτείνουμε τις πιθανές λύσεις. Οι υποψήφιοι κατανοούν τις αλλαγές και με ρεαλισμό συζητούμε για τη βελτίωσή τους.
    Η ηλικία των υποψηφίων θα πρέπει να είναι άνω των 17 ετών για τα κορίτσια και 18 για τα αγόρια, έτσι ώστε να έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη της μύτης, αλλά και ολόκληρου του προσώπου. Επίσης, θα πρέπει να είναι σωματικά υγιείς, για να γίνει η επέμβαση. Σε κάθε περίπτωση, κάνουμε τον απαραίτητο  προεγχειρητικό έλεγχο.
    Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης, να αναφέρουν και τα λειτουργικά προβλήματα της μύτης, όπως δυσχέρεια στην αναπνοή, μειωμένη όσφρηση κ.α. Στο πρώτο ραντεβού κάνουμε ενδοσκόπηση στη μύτη, για αναζήτηση πιθανής παθολογίας. Αυτό είναι κάτι εντελώς ανώδυνο και μας πληροφορεί για προβλήματα, που βρίσκονται στο εσωτερικό της μύτης και δεν φαίνονται με άλλον τρόπο.