Ρινοπλαστική..... Ο πληρέστερος οδηγός σχετικά

με την Ρινοπλαστική (πλαστική μύτης) και τις λειτουργικές επεμβάσεις στη μύτη

Προγραμματίζοντας την επέμβαση

planningΗ καλή επικοινωνία του γιατρού με τον υποψήφιο είναι βασική. Στο πρώτο ραντεβού αναλύουμε τα χαρακτηριστικά της μύτης και του υπόλοιπου προσώπου και συζητάμε για τις αλλαγές, που πρέπει να γίνουν. Εξηγούμε επίσης τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία, όπως το σχήμα του προσώπου, τη μορφολογία των οστών και των χόνδρων, το πάχος και την ελαστικότητα του δέρματος και την ηλικία.
    Η τεχνική, που θα ακολουθηθεί, περιγράφεται στη συνέχεια, καθώς και το είδος της αναισθησίας. Στο πρώτο ραντεβού εξετάζουμε και το εσωτερικό της μύτης με ενδοσκόπιο και σε περίπτωση που, κατά την κλινική εξέταση, διαπιστώσουμε αναπνευστικά εμπόδια, όπως σκολίωση ρινικού διαφράγματος ή υπερτροφία ρινικών κογχών, προτείνουμε την επίλυσή τους ταυτόχρονα.
    Το κόστος της επέμβασης, το καθορίζουμε στο πρώτο ραντεβού. Αυτό εξαρτάται από την πολυπλοκότητα της επέμβασης, το είδος της αναισθησίας και την κλινική. Σε περίπτωση που υπάρχουν αναπνευστικά προβλήματα, ένα μέρος των εξόδων μπορούν να καλυφθούν από τον ασφαλιστικό φορέα ή την ιδιωτική ασφάλεια.
    Στο πρώτο ραντεβού, θα πρέπει να αναφερθεί επίσης από τον υποψήφιο, αν είχε κάποιο χειρουργείο ή ατύχημα στη μύτη, ακόμα και πριν από αρκετά χρόνια. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρετε αν έχετε κάποιο πρόβλημα υγείας, τυχόν αλλεργίες σε φάρμακα, αν παίρνετε φάρμακα και ποια είναι αυτά, καθώς και το αν καπνίζετε και πόσο.