Ρινοπλαστική..... Ο πληρέστερος οδηγός σχετικά

με την Ρινοπλαστική (πλαστική μύτης) και τις λειτουργικές επεμβάσεις στη μύτη

Πού δεν ενδείκνυται η πλαστική μύτης;

no

     Η ρινοπλαστική είναι η επέμβαση, που έχει σαν σκοπό να αλλάξει την εμφάνιση του υποψηφίου, να κάνει το πρόσωπό του πιο όμορφο και γλυκό και να αυξήσει σε κάποιο βαθμό την αυτοπεποίθησή του, καθώς και τον τρόπο που τον βλέπουν οι άλλοι. Δεν θα πρέπει όμως σε καμία περίπτωση, να θεωρήσει ότι θα του αλλάξει τον τρόπο ζωής. Θα πρέπει να έχει ρεαλιστικές απαιτήσεις, ως προς το αποτέλεσμα της επέμβασης. Κάθε πρόσωπο είναι ξεχωριστό, όπως και καμία μύτη δεν είναι ίδια με άλλη.  
    Η ρινοπλαστική δεν ενδείκνυται σε ηλικίες κάτω των 17 ετών και σε άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας. Σε κάθε περίπτωση, στο πρώτο ραντεβού αναλύουμε όλα αυτά τα θέματα και προτείνουμε τις κατάλληλες λύσεις.