Ρινοπλαστική..... Ο πληρέστερος οδηγός σχετικά

με την Ρινοπλαστική (πλαστική μύτης) και τις λειτουργικές επεμβάσεις στη μύτη

Η κατάλληλη ηλικία

ilikia    Η μύτη κατά την παιδική ηλικία εξελίσσεται μέχρι τα εφηβικά χρόνια, οπότε σταματά η ανάπτυξη. Σ’ αυτή την ηλικία, φαίνονται και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προσώπου, που παίζουν βασικό ρόλο στην απόφαση της αλλαγής των χαρακτηριστικών της μύτης. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να λαμβάνεται απόφαση για ρινοπλαστική, πριν την ηλικία των 17 ετών για τις γυναίκες και των 18 ετών για τους άνδρες.
    Στο εσωτερικό της μύτης βρίσκονται τα οστά και οι χόνδροι, τα οποία παρουσιάζουν τις ζώνες ανάπτυξής τους. Σε περίπτωση που γίνει η επέμβαση νωρίς, πριν ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του προσώπου, υπάρχει η πιθανότητα να  καταστρέψουμε αυτά τα κέντρα και  η μύτη να μην ολοκληρώσει σωστά την ανάπτυξή της. Για παράδειγμα, αν  αφαιρέσουμε τον ύβο (την καμπούρα) μιας μύτης στα 12 έτη, υπάρχει η πιθανότητα η μύτη να μεγαλώσει στραβά στα επόμενα χρόνια της ανάπτυξής της, λόγω του ότι κάποιες ζώνες ανάπτυξης λειτουργούν και άλλες όχι.
    Περιμένοντας το τέλος της εφηβείας επίσης, ο υποψήφιος έχει ωριμάσει. Έτσι είναι σε θέση να αποφασίσει, εάν όντως θέλει να αλλάξει τη μύτη του και τι αλλαγές ακριβώς θέλει.  
    Ανώτατο όριο ηλικίας για τη ρινοπλαστική δεν υπάρχει, αρκεί ο υποψήφιος να είναι υγιής και σε καλή γενική κατάσταση.
    Μετά από τη λήψη του ιστορικού στο πρώτο ραντεβού και σε συνεργασία με τον υποψήφιο, αποφασίζουμε για τις αλλαγές, που πρέπει να κάνουμε στη μύτη κατά την επέμβαση της ρινοπλαστικής. Εκεί που δίνουμε μεγάλη βαρύτητα είναι, εκτός από την ωραία μύτη, να πετύχουμε και τη σωστή αναπνοή, διορθώνοντας προβλήματα, όπως σκολίωση ρινικού διαφράγματος, υπερτροφία ρινικών κογχών. Έτσι το άτομο απολαμβάνει την ωραία μύτη, με σωστή αναπνοή, για το υπόλοιπο της ζωής του.