Ρινοπλαστική..... Ο πληρέστερος οδηγός σχετικά

με την Ρινοπλαστική (πλαστική μύτης) και τις λειτουργικές επεμβάσεις στη μύτη

Ανοιχτή Ρινοπλαστική

Το κύριο χαρακτηριστικό της τεχνικής της ανοιχτής ρινοπλαστικής είναι η πλήρης έκθεση του σκελετού της μύτης, των οστών δηλαδή και των χόνδρων, με την ανασήκωση των μαλακών ιστών που τους καλύπτουν. Αυτό επιτυγχάνεται με τομές, που γίνονται στο εσωτερικό των ρουθουνιών και μια μικρή τομή κάθετα προς τη στυλίδα. Η στυλίδα είναι ο στενός διάδρομος ιστού που χωρίζει τα δύο ρουθούνια. Η τομή στη στυλίδα είναι πάρα πολύ μικρή (2 εκατοστά περίπου), ενώ με τον καιρό επουλώνεται και δεν φαίνεται καν. Για να μην φαίνεται η τομή, την κάνουμε σε σχήμα ζικ-ζακ.
    Το βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η πλήρης αποκάλυψη των χόνδρων, επιτρέποντας πιο εύκολη αλλαγή στο σχήμα τους και μείωση του μεγέθους τους.