Ρινοπλαστική..... Ο πληρέστερος οδηγός σχετικά

με την Ρινοπλαστική (πλαστική μύτης) και τις λειτουργικές επεμβάσεις στη μύτη

Μυριγγοτομή-Σωληνάκια στα αυτιά

eartubesΗ επέμβαση τοποθέτησης σωληνίσκων αερισμού(σωληνάκια στα αυτιά) πραγματοποιείται σε περιπτώσεις εκκριτικής ωτίτιδας όπου και παρατηρείται χρόνια δυσλειτουργία της ευσταχιανής σάλπιγγας.
    Η δυσλειτουργία της ευσταχιανής σάλπιγγας είναι μια πάθηση, που προσβάλλει κυρίως παιδιά  προσχολικής και σχολικής ηλικίας και σπάνια ενήλικες. Αφορά το μέσο αυτί, δηλαδή την περιοχή πίσω από το τύμπανο. Πρόκειται για διαταραχή της διάνοιξης της, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται υποπίεση στο μέσο αυτί και διαταραχή του αερισμού. Έτσι,  αναπτύσσεται οίδημα στο βλεννογόνο του μέσου αυτιού και  συλλογή υγρού.
    Στα παιδιά συνήθως δεν υπάρχουν θορυβώδη κλινικά συμπτώματα, όπως πόνος και πυρετός. Η συλλογή υγρού όμως, προκαλεί μείωση της ακοής τους και αυτό κινητοποιεί τους γονείς στην αναζήτηση της αιτίας. Τυπικά αναφέρουν οι ίδιοι κατά τη λήψη ιστορικού, ότι όταν απευθύνουν το λόγο στα παιδιά τους, εκείνα ρωτούν συχνά «τι;», «ε;» ή δείχνουν αφηρημένα και δεν ανταποκρίνονται καθόλου. Αυτό μπορεί να ανησυχήσει και τους δασκάλους του παιδιού στο σχολείο. Άλλες φορές αναφέρουν οι γονείς, ότι τα παιδιά δυναμώνουν την τηλεόραση σε βαθμό ενοχλητικό ή μιλάνε τα ίδια πολύ δυνατά.  
    Σε αντίθεση με τα παιδιά, οι ενήλικες περιγράφουν με άμεσο τρόπο την ύπαρξη υγρού στο μέσο αυτί, οπότε και παραπονούνται για αίσθημα πληρότητας («βουλωμένα αυτιά»), εμβοές ακόμη και βαρηκοΐα.
    Για τη διερεύνηση της εκκριτικής ωτίτιδας απαιτείται ενδελεχής έλεγχος, που  πραγματοποιούμε με εξειδικευμένο εξοπλισμό στο κέντρο μας . Έτσι γίνεται πλήρης ΩΡΛ κλινική εξέταση με ωτομικροσκόπηση, ακοολογικός έλεγχος με ακοόγραμμα, τυμπανόγραμμα, ηχητικά αντανακλαστικά και ενδοσκόπηση ρινός-ρινοφάρυγγα με εύκαμπτο ενδοσκόπιο.
    Η θεραπευτική προσέγγιση είναι εξατομικευμένη και εξαρτάται από τη βαρύτητα της κλινικής εικόνας. Αρχικά, η αγωγή είναι συντηρητική, με χορήγηση φαρμακευτικών σκευασμάτων για ορισμένο χρονικό διάστημα.  Ακολούθως, εάν η ανταπόκριση στην αγωγή δεν είναι ικανοποιητική και το υγρό δεν απορροφηθεί, προχωρούμε στην επέμβαση της μυριγγοτομής με παρακέντηση του τυμπάνου και αναρρόφηση του υγρού. Κατόπιν, τοποθετούμε σωληνίσκους αερισμού – σωληνάκια στα αυτιά, που εξασφαλίζουν τον αερισμό του μέσου αυτιού και την παροχέτευση του υγρού. Τα σωληνάκια αποβάλλονται μόνα τους σε έξι μήνες με ένα χρόνο.