Ρινοπλαστική..... Ο πληρέστερος οδηγός σχετικά

με την Ρινοπλαστική (πλαστική μύτης) και τις λειτουργικές επεμβάσεις στη μύτη

Κλειστή Ρινοπλαστική

Πρόκειται για τη χειρουργική τεχνική της ρινοπλαστικής χωρίς ορατές τομές. Αυτές γίνονται στο εσωτερικό της μύτης και δεν φαίνονται καθόλου μετά το χειρουργείο. Η μέθοδος απαιτεί από το χειρουργό, πλήρη γνώση του εσωτερικού της μύτης, έτσι ώστε το χειρουργείο να γίνεται στο σωστό επίπεδο και επίσης, την ικανότητα να διακρίνει, από το εξωτερικό δέρμα, τις όποιες αλλαγές χρειάζονται.  
    Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι ότι ο χειρουργικός χρόνος είναι μικρότερος, τα μετεγχειρητικά οιδήματα (πρηξίματα) είναι λιγότερα και δεν υπάρχει η μικρή ουλή, που γίνεται στη στυλίδα στην ανοιχτή ρινοπλαστική. Τα μειονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι δεν επιτρέπει την πλήρη έκθεση του σκελετού της μύτης και δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις που απαιτούνται μεγάλες αλλαγές στη μύτη (π.χ διόρθωση αποτυχημένης ρινοπλαστικής).