Ρινοπλαστική..... Ο πληρέστερος οδηγός σχετικά

με την Ρινοπλαστική (πλαστική μύτης) και τις λειτουργικές επεμβάσεις στη μύτη

Ρινικό Διάφραγμα και Ρινοπλαστική

Διόρθωση της σκολίωσης του ρινικού διαφράγματος

Αν υπάρχει σκολίωση ρινικού διαφράγματος, αυτό διορθώνεται μέσα από τη μύτη επιτυγχάνοντας  βελτίωση της αναπνοής. Αυτό γίνεται με την τομή που ήδη έχουμε κάνει για την ρινοπλαστική.