Ρινοπλαστική..... Ο πληρέστερος οδηγός σχετικά

με την Ρινοπλαστική (πλαστική μύτης) και τις λειτουργικές επεμβάσεις στη μύτη

Ρινικές κόγχες και Ρινοπλαστική

Διόρθωση της υπερτροφίας ρινικών κογχών

Σε περίπτωση που συνυπάρχει υπερτροφία ρινικών κογχών, εφαρμόζουμε σύγχρονες τεχνικές με laser, ραδιοσυχνότητες και  κογχοπλαστική με ειδικό μικροτόμο (microdebrider assisted inferior turbinoplasty).